Artikel 1 Butiksoperatör ("Säljaren")

Extasica s.r.o., säte Družstevní ochoz 1378/21, 140 00, Prag, Tjeckien, personens kommersiella identifieringsnummer ID-nr: 141 45 120, registrerat i Tjeckiens handelsregister av den kommunala domstolen i Prag, Mål nr C361088. Adressen till den fysiska butiken är Svatoslavova 554/1, 140 00 Prag 4 Nusle, Tjeckien. Stone Shop är också en kontaktpunkt och en plats för reklamationer och returer.

Artikel 2 Priser, avgifter, frakt, leveranstid, moms, betalningsalternativ, EET, manualer

I. Priser för frakt och leveranstillägg visas på kassasidan. Lägg bara till något i din varukorg och gå till kassan och välj land för leverans. När du gör din beställning kommer du också att få priserna för frakt och leveranstillägg i din orderbekräftelse via e-post. För vissa länder accepterar vi endast förskottsbetalning.

II. Transport för jungfrur och för tyngre varor, för vilka vi anger detta på produktsidan, kan endast väljas med transportmetoden markerad "Sexdocka transport". Om denna fraktmetod inte är tillgänglig för ditt land skickar vi inte tyngre laster dit som standard och priset måste avtalas individuellt via e-post.

III. Vid icke-kontant betalning betalar säljaren alltid sin banks avgifter och betalar inte köparens banks avgifter (särskilt vid utlandsbetalningar). Säljarens telefonlinje (eller e-post) är inte förknippad med en särskild avgift; den som ringer betalar priset enligt sin operatörs prislista för samtal till Tjeckien.

IV. För köp av varor upp till 110CZK, endast upphämtning i butik eller frakt är endast möjlig med förskottsbetalning.

V. Stenbutiken accepterar kontanter i tjeckiska kronor. Betalning utanför butiken eller i andra valutor är endast möjlig enligt säljarens anvisningar (se Kontakt). För kontant betalning i butiken gäller följande: enligt lagen om försäljningsregister är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är säljaren skyldig att registrera den mottagna försäljningen hos skattemyndigheterna online; i händelse av tekniskt fel, senast inom 48 timmar.

VI. Betalning via banköverföring och kreditkort är möjlig i alla tillåtna valutor i butiken. Betalning med postförskott och kort är endast möjlig i den valuta som gäller i leveranslandet.

VII. Allmänna anvisningar för användning av erotiska hjälpmedel är en länk som bifogas e-postbekräftelsen för varje beställning. Instruktioner om hur ett specifikt hjälpmedel fungerar och används finns på produktsidan för det hjälpmedlet.

VIII. Villkoren för rabatter, influencer-program och deras uppsägning definieras av webbplatsen FAQ.

Artikel 3 Personuppgifter

I. Kund- och inköpsuppgifter är konfidentiella och skyddas i enlighet med kraven i EU GDPR 679/2016. Dina uppgifter används endast för att behandla din beställning och vidarebefordras endast till det transportföretag som du valt. Vi raderar dem oåterkalleligt efter 2 månader efter att beställningen har behandlats. För ytterligare obligatorisk information om dataskydd, se Integritet.

II. Kunden ger butiksoperatören en fullmakt att begära radering av kundens personuppgifter från en tredje part till vilken butiksoperatören har överfört uppgifterna, t.ex. ett transportföretag. Denna fullmakt används uppenbarligen för en situation där den tredje parten motsätter sig radering av kundens uppgifter på grundval av en begäran från butiksoperatören.

Artikel 4 Reklamationsförfarande och garanti för fel

I. Garantin för de köpta varorna är 2 år. För utställda reavaror kan produktbeskrivningen reduceras till ett år. För varor som köpts på en företagares företag är garantin 6 månader (med företagets eller företagets ID tillagd i faktureringsinformationen). För yrkesrabatten gäller den garanti och ansvar för defekter som ges av detta rabattprogram (se FAQ). Säljaren ansvarar för att varan överensstämmer med avtalet och för fel i varan under garantitiden, med undantag för fel som beror på användning och skötsel i strid med instruktionerna eller på ett uppenbart oskäligt sätt.

II. Före sändning Det är tillrådligt att kontakta säljaren för att göra en reklamation, eftersom reklamationer ibland kan lösas snabbare genom att helt enkelt skicka den saknade eller defekta delen till säljaren. Köparen skickar varan för reklamation Art. 8 med en beskrivning av defekterna och en kontaktadress. Att ange e-postadress eller telefonnummer kan påskynda reklamationsprocessen avsevärt. Vid personlig leverans kommer säljaren att utfärda en reklamationsrapport. Reklamationer hanteras så snabbt som möjligt, annars inom 30 dagar.

III. Om felet inte kan avhjälpas, om samma fel återkommer, kan köparen, utöver reparation, begära utbyte av varan, frånträda avtalet eller begära en skälig rabatt. När artikeln eller komponenten byts ut börjar hela garantiperioden för artikeln eller komponenten från början. I händelse av ett berättigat krav kommer vi också att betala de rimliga kostnaderna för att transportera artikeln till och från kravet (porto).

IV. I händelse av ett obefogat anspråk skall konsumenten endast bära kostnaderna för att returnera varorna i den utsträckning som motsvarar kostnaderna för retur till returadressen för det land till vilket paketet ursprungligen levererades (se nedan). Kostnaden för återsändning av varan i händelse av en obefogad reklamation skall bäras av konsumenten i enlighet med säljarens transporttaxa. Köparen skall betala de kostnader som uppkommit för att returnera och återsända den felaktigt reklamerade varan i förskott till säljarens konto inom 3 månader efter meddelande om avslag på reklamationen. I annat fall skall köparen anses ha övergivit varan och varan skall kasseras som osäljbar av hygieniska skäl på grund av sin beskaffenhet, såvida det inte är en hel vara som kan steriliseras eller en apparat som inte återinstalleras.

Artikel 5 Distansavtal (köp i e-butik)

I. En konsument är en fysisk person som inte har lagt till sitt företagsnamn eller ID-nummer i order- eller faktureringsinformationen.

II. Elektronisk beställning: Lägg i varukorgen-knapp, val av leverans- och betalningsmetod, beställningsknapp. Vi tar inte emot telefonbeställningar.

III. Kontraktet för de varor som finns i lager ingås när vårt system har bekräftat att din beställning har accepterats. För beställningar på över 300 euro vid leverans kan säljaren begära en deposition inom 3 dagar. I detta fall ingås avtalet först efter mottagandet av depositionen.

IV. Kontraktet för jungfrurna ingås genom att minst hälften av köpeskillingen betalas i förväg och köparen via e-post bekräftar de individuella specifikationerna för jungfrun.

V. För andra icke lagerförda varor ingås avtalet genom köparens bekräftelse efter mottagande av information om tillgänglighet, i de fall förskottsbetalning krävs endast genom betalning av förskottet.

VI. Konsumenten får avbeställa (per telefon eller e-post) beställningen av ett distansavtal kostnadsfritt tills säljaren har meddelat transportören om leveransuppgifterna, utom för varor som tillverkas på kundens begäran (t.ex. sexdocka).

VII. Vid mottagandet av varorna från transportören skall köparen kontrollera att förpackningen är hel. Vid skada på förpackningen eller misstanke om obehörigt öppnande av ordern, kan köparen vägra att acceptera ordern, eller först registrera skadan och sedan öppna och inspektera försändelsen tillsammans med transportören.

VIII. Om en kund i en fysisk butik håller i handen varorna från en beställning som ännu inte har slutförts och varorna under tiden köps av en internetkund, Prioritet har en onlinekund (lagligen lagt beställningen tidigare). För varor där köpekontraktet är villkorat av en deposition eller möjligheten att begära en sådan, gäller detta endast vid tidpunkten för kreditering av den korrekta depositionen till vårt konto.

IX. Säljaren får avboka bokningen eller frånträda avtalet utan dröjsmål via e-post om handpenningen eller priset för varorna inte betalas i förskott efter det att det elektroniska betalningsalternativet har löpt ut 24 timmar beräknas endast på arbetsdagar vid beställning från Tjeckien eller efter utgången av 48 timmar beräknas endast på arbetsdagar vid beställning från Europa. Säljaren kan neka en beställning från en problematisk IP-adress eller med falska eller osannolika fakturerings- och kontaktuppgifter.

X. Säljaren kan avvisa beställningen eller dra sig ur avtalet utan dröjsmål via e-post i händelse av stöld, försämring eller fel på varorna, och när det gäller varor på beställning, i händelse av fel hos leverantören eller transportören, och ska omedelbart informera köparen om orsaken och omedelbart returnera de mottagna medlen. Dessutom, på grund av ett uppenbart fel i priset i beställningar eller valutor eller antal enheter till ett visst pris och lagerfel, där vi inte fysiskt har varorna.

XI. Vid uthämtning av förbetalda varor från butiken kan uthämtaren bli ombedd att legitimera sig eller på annat sätt styrka sin ställning.

XII. Säljaren får kräva förskottsbetalning:

a) För varor som endast finns tillgängliga på beställning.

b) om kunden inte har hämtat den tidigare beställningen vid leverans.

Artikel 6 Konsumentens frånträdande av ett distansavtal

I. Konsumenten får ångra köpet utan att ange något skäl enligt de villkor som anges nedan. Ångerrätt som träder i kraft vid avsändandet får utövas inom 14 dagar från och med dagen efter den dag då varan levererades, med hjälp av formuläret nedan eller genom liknande begripligt skriftligt meddelande.

II. Med undantag för metallföremål utan hålrum, kläder, handfängsel utanför könsorganet och anordningar som inte införs, kan avtalet inte återkallas på detta sätt efter att varorna har använts eller efter att den hygieniska förpackningen eller förseglingen har öppnats, och inte heller avtalet om köp av varor som inte kan returneras av hygieniska skäl. Detta gäller i synnerhet varor för kontakt med kroppens inre privata delar, t.ex. vibratorer, dildos, munkavlar (gags), oskulder, öppna geler, trosor, kyskhetsbälten). Även BDSM-varor som fångar mänsklig vävnad när de används (käppar, piskor), latex. För dessa varor avses med sanitetsförpackning alla förpackningar eller förseglingar som måste brytas oåterkalleligt för att komma åt varorna (vanligtvis svetsade, tejpade eller förseglade plast- eller lådförpackningar).

III. Oavsett om den hygieniska förpackningen har brutits, kan köp av specialtillverkade varor eller icke lagerförda varor som är märkta "made to order" överhuvudtaget inte återkallas på detta sätt. Det rör sig om svårsålda och i allmänhet icke rekommenderade varor som säljaren skulle sälja med förlust. Konsumenten är medveten om att varorna i praktiken endast kan säljas direkt till honom och samtycker till arrangemanget att varorna i detta fall inte kan returneras utan motivering. Konsumenten uppfattar inte detta arrangemang till sin nackdel, annars skulle varorna inte ha kunnat beställas och levereras alls.

IV. Varan får inte uppvisa tecken på skada eller slitage. Om emballage eller tillbehör saknas eller är skadat utöver vad som rimligen krävs för skonsam öppning, får säljaren reducera det returnerade beloppet i motsvarande mån.

V. Varorna måste skickas eller levereras inom 14 dagar från det att ångerrätten skickades, annars anses köparen ha annullerat ångerrätten. Om du skickar varorna separat från ångerrätten ska du identifiera dem med ditt namn eller kvittonummer eller en kopia av detta. Varor som skickas mot postförskott accepteras inte.

VI. Konsumenten skall ha rätt till återbetalning av priset för varorna på det sätt som de betalades, inom 10 dagar efter det att de varor som kan återlämnas har returnerats (se punkterna 6. II. - IV. ovan). Vid ångerrätt inom 14 dagar skall konsumenten bära kostnaden för leverans vid tidpunkten för köpet, inklusive eventuell postförskottsavgift.

VII. Konsumenten skall stå för kostnaderna för att returnera varorna endast till den del som motsvarar kostnaderna för retur till returadressen i det land till vilket paketet ursprungligen levererades (se nedan). Om det inte finns någon sådan adress för det landet, ska alla returkostnader bäras av säljaren. Om kostnaden för leverans till Konsumenten ingår i priset för varan (fri frakt), skall Säljaren återbetala allt som erhållits från Konsumenten inklusive kostnaden för leverans till Konsumenten.

VIII. Vid mottagande och retur av betalning betalar du endast din banks transaktionsavgift, om någon, på ditt konto. Om konsumenten betalar kontant vid leverans och inte anger ett bankkonto för återbetalningen, ska konsumenten stå för kostnaderna i samband med återsändandet av denna betalning enligt prislistan för den tjänsteleverantör som levererar kontanter (Czech Post för Tjeckien, för andra länder westernunion.com).

IX. Om villkoren för frånträde inte är uppfyllda ska säljaren informera köparen om detta. Varan kan hämtas i butiken eller skickas efter att köparen har betalat fraktavgiften inom 3 månader från meddelandet. Senare anses ägaren ha övergivit varan och varan kasseras som osäljbar på grund av dess beskaffenhet av hygieniska skäl.

Artikel 7 Modellformulär för konsumentens ångerrätt vid distansavtal

Del I - Butikens adress enligt kundens bosättningsland

Adressen för återkallande av e-post finns i kontakt a adressen för att skicka de returnerade varorna enligt följande Artikel 8

Del II - Köparens (kundens) uppgifter

För- och efternamn:

Adress:

E-post:

Telefon:

IBAN: …  …  …  …  …  … SWIFT-kod: ... ... Kontoinnehavarens för- och efternamn: .... .... ... (för Tjeckien räcker det med kontonummer och bankkod)

Del III - Akt om återkallande

Ångerrätt från ett distansavtal inom 14 dagar

På ..... tog jag emot varorna på ordernummer: ..... :

Härmed frånträder jag avtalet (stryk det som inte passar) a) för alla varor b) endast för följande varor:...... ........ ........


V (plats) Signatur ......................

Artikel 8 Säljarens (Extasica s.r.o.) adresser för returer och reklamationer enligt Köparens land (Kundens land)

I. Länder där Packeta.com bedriver direkt verksamhet

Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien: packa paketet och lämna in det på valfritt Packet-kontor. Efter att ha rapporterat koden 96286050 De skriver ut och klistrar en etikett på ditt paket och levererar det till oss.

II. Länder med returadress i kundens land

Returadressen för varje land innehåller säljarens insamlingsplats i köparens land och säljarens identifieringskod 96286050enligt vilken transportören kommer att skicka försändelsen direkt till oss (säljaren).

Returadress för Tyskland:

Paket, 96286050, Schloßplatz 2 086 48 Bad Brambach

Returadress för Polen:

Paket, 96286050, Panattoni Park Bielsko-Biała ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała

Returadress för Österrike:

Paket, 96286050, Postfach 3, Litschauer Straße 7, 3860 Heidenreichstein

III. Köpare från andra länder skicka direkt till Extasica s.r.o., Svatoslavova 1, 140 00, Prag 4, Tjeckien

Artikel 9 Kompletterande bestämmelser

I. Rättsförhållanden som härrör från köpeavtalet och andra möjliga rättsförhållanden mellan butiksoperatören och köparen eller kunden regleras av dessa villkor, i frågor som inte täcks av dessa villkor, av tjeckisk lag och EU-förordningar.

II. Distriktsdomstolen för Prag 4 eller den kommunala domstolen i Prag i Tjeckien är behörig för rättslig lösning av tvister som härrör från köpeavtalet och andra eventuella rättsliga relationer mellan butiksoperatören och köparen eller kunden.

III. För lösning av konsumenttvister utanför domstol är behörig på nivån för:

EU EU:s portal för lösning av konsumenttvister dvs. för alla EU-länder, oavsett var butiken är belägen och var konsumenten bor.

och, för de flesta länder, alternativt på nationell nivå

Tjeckien Tjeckiska myndigheten för handelsinspektion

Belgien Förmedlingstjänst för konsumenter

Danmark Konkurrens- och konsumentstyrelsen

Finland Kuluttajariitalautakunta

Italien Camera Arbitrale di Milano

Ungern Budapesti Békéltető Testület elérhetősége

Tyskland Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle eller Online-Schlichter

Polen Ordförande för byrån för konkurrens och konsumentskydd

Österrike Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Slovakien Slovakisk handelsinspektion

Spanien Spanska konsumentorganisationen

Sverige Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

III. Köpeavtalet skall regleras av lagen i Tjeckien.

IV. Om villkoren är obegripliga, orättvisa eller felaktiga uppskattar vi din feedback. Vi kommer att korrigera eller bättre förklara villkoren enligt ditt förslag.

24.6. 2016, senast uppdaterad 23.8.2022