Obchodní podmínky

Čl. 1 Provozovatel obchodu („prodávající“)

Kim Phuong Vo Thi, sídlem Družstevní ochoz 1378/21, 140 00, IČO 87933977. Adresa kamenného obchodu je Svatoslavova 554/1, 140 00 Praha 4 Nusle. Kamenný obchod je též kontaktním místem a místem pro reklamace a vracení zboží.

Čl. 2 Ceny, poplatky, Doprava, čas doručení, DPH, možnosti úhrady, EET

I. Ceny dopravy a příplatku za platbu při doručení se Vám zobrazí na stránce pokladny. Stačí vložit cokoli do košíku a přejít do pokladny a zvolit zemi doručení, případně způsob platby přidoručení (pro některé země je dostupná pouze bezhotovostní platba předem). Při objednávce budete mít ceny dopravy a příplatku za platbu při doručení též v mailu o potvrzení objednávky.

II. Dopravu pro panny a pro těžší zboží, pro nějž, to uvádíme na stránce produktu, lze zvolit pouze dopravní metodou s označením „doprava sex doll“. Pokud tato metoda dopravy pro Vaši zemi chybí, panny tam standardně nedopravujeme a cenu je třeba dohodnout individuálně přes email.

III. Při bezhotovostní úhradě prodávající vždy hradí poplatky své banky a nehradí poplatky banky kupujícího (týká se zejména zahraničních plateb). Telefonní linka (ani email) prodávajícího není spojena se zvláštním poplatkem; volající hradí cenu dle ceníku svého operátora pro volání do České republiky.

Nejsme plátci DPH pro žádný stát EU (tzn. ceny nebudou dále navyšovány o DPH).

IV. Kamenný obchod přijímá hotovost v českých korunách. Platba mimo kamenný obchod či v jiné měně je možná pouze dle instrukce prodávajícího (viz kontakt). Pro hotovostní platby na prodejně platí: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Čl. 3 Osobní údaje

Údaje o zákazníkovi a jeho nákupu jsou důvěrné a chráněny v souladu s požadavky nařízení EU GDPR 679/2016. Slouží pouze k vyřízení objednávky. Jiným způsobem údaje užity nejsou a nejsou ani předány jiné osobě, vyjma vyžádaného přepravce. Po 2 měsících od vyřízení objednávky se nevratně mažou. Další povinně sdělované informace pro oblast ochrany osobních údajů viz Ochrana soukromí FAQ.

Čl. 4 Reklamační řád a záruka na vady

I. Záruka na koupené zboží je 2 roky (u vystaveného zboží z výprodeje může být v popisu produktu snížena na rok), pro zboží koupené na firmu podnikatele 6 měsíců (do fakturačních údajů doplněna firma či IČO). Prodávající odpovídá za shodu zboží se smlouvou a vady zboží po dobu záruky, vyjma vad vzniklých v důsledku užití a péče v rozporu s návodem či zjevně nepřiměřeným způsobem.

II. Před zasláním k reklamaci je vhodné prodávajícího kontaktovat, neb reklamace lze někdy rychleji řešit pouze posláním chybějící či vadné součásti prodávajícím. Kupující zašle zboží k reklamaci do prodejny dle čl. 1 s popisem vad a kontaktní adresou. Uvedení e-mailu či telefonu může reklamaci významně urychlit. Při osobním předáním prodávající vystaví reklamační protokol. Reklamace řešíme pokud možno obratem, jinak do do 30 dnů.

III. Nelze-li vadu odstranit, opakuje-li se stejná vada, může kupující vedle opravy žádat výměnu věci (při výměně věci či součástky za novou začne celá záruční doba věci či součástky běžet od začátku), odstoupit od smlouvy či žádat přiměřenou slevu. Při oprávněné reklamaci hradíme též odůvodněně vynaložené náklady na přepravu věci k reklamaci a zpět (poštovné).

IV. Při neoprávněné reklamaci lze věc vyzvednout na prodejně či zaslat po uhrazení dopravného (viz kontakt) kupujícím do 3 měsíců od vyrozumění o zamítnutí reklamace. Později se má za to, že vlastník věc opustil, a věc je vzhledem ke své povaze z hygienických důvodů jako opětovně neprodejná vyhozena.

Čl. 5 Smlouvy uzavřené na dálku (nákup v eshopu)

I. Spotřebitelem je fyzická osoba, jež do objednávky či fakturačních údajů nedoplnila firmu či IČO.

II. Smlouva pro zboží dostupné skladem je uzavřena potvrzením přijetí Vaší objednávky naším systémem, u panen zaplacením půl kupní ceny předem a emailovým potvrzením individuálních specifikací panny kupujícím. U ostatního zboží konfirmací kupujícího po obdržení informace o dostupnosti. Pro objednávky nad 300 EUR na dobírku se prodávající může s kupujícím telefonicky spojit pro ověření jeho zájmu a kontaktních údajů a vyžádat si zálohu a při nemožnosti spojení či odmítnutí kupujícího poskytnout zálohu, kontrakt zrušit dle svého uvážení.

III. Elektronická objednávka: tlačítko vložení do košíku, volba doručení a placení, tlačítko objednat. Telefonická objednávka: Prodávající se dotáže, zda kupující četl obchodní podmínky a pokud ne, zašle mu odkaz na mail a poskytne mu přiměřený čas na jejich přečtení (to samé u emailové objednávky). Následně se s ním spojí a zadá objednávku do systému. Nelze-li kupujícího seznámit s podmínkami způsobem výše, prodávající telefonickou objednávku odmítne.

IV. Spotřebitel může do doby oznámení prodávajícího o zadání přepravních údajů dopravci bezplatně zrušit (telefonicky či mailem) objednávku smlouvy uzavřené na dálku s výjimkou zboží vyrobeného na přání zákazníka (např. neskladové panny) a je mu vráceno vše, co uhradil.

V. Při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalu. Při porušení obalu či podezření neoprávněného otevření zakázky může odmítnout převzetí, případně nejprve zaprotokolovat poškození a následně otevřít a zkontrolovat zásilku spolu s přepravcem.

VI. Prodávající může zrušit rezervaci, nedojde-li k úhradě ceny zboží do 24 hodin (týká se zejména panen skladem) nebo odmítnout objednávku z problematické IP adresy či s nesmyslnými fakturačními, nepravdivými kontaktními údaji.

VII. Prodávající může odmítnout objednávku či odstoupit od smlouvy při odcizení, znehodnocení či vadě zboží, u zboží na objednávky pak dále při selhání dodavatele či dopravce, přičemž o důvodu neprodleně informuje kupujícího a bezodkladně vrátí přijaté prostředky. Dále z důvodu zjevné chyby ceny v řádech či měnách či počtech kusů za danou cenu a chyby skladu, kdy zboží fyzicky nemáme.

VIII. Při vyzvednutí dálkově hrazeného zboží v prodejně může být přebírající požádán, aby předložil občanský průkaz a při odmítnutí kupující není povinen zboží vydat.

Čl. 6 Odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku

I. Spotřebitel může za dále uvedených podmínek odstoupit od koupě bez udání důvodu. Odstoupení účinné odesláním lze uplatnit ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení zboží, prostřednictvím formuláře dále či obdobným srozumitelným písemným sdělením.

II. S výjimkou celokovových předmětů bez dutin a oblečení či pout mimo oblast přirození nelze takto odstoupit od smlouvy pro zboží, u nějž byl porušen hygienický obal či jeho pečeť a jež z hygienických důvodů není možné vrátit (zejména zboží pro kontakt s vnitřními intimními partiemi – např. vibrátory, dilda, gagy (roubíky), panny, otevřené gely, kalhotky, pásy cudnosti) či pro agresivní SM zboží, jež při použití zachytí lidskou tkáň (důtky, biče), latex. Pro toto zboží se hygienickým obalem rozumí každý obal oddělující je od okolí, jenž resp. jehož pečeť je třeba pro přístup ke zboží nevratně narušit (zpravidla svařený, zalepený či zapečetěný plastový či krabicový obal). Bez ohledu na porušení hygienického obalu nelze takto vůbec odstoupit od koupě zboží vyrobeného na zakázku, např. panny (vyjma panen skladem).

III. Zboží nesmí nést známky poškození či opotřebení. Při absenci či poškození obalu či příslušenství nad míru rozumně nezbytnou pro šetrné otevření prodávající přiměřeně poníží vracenou částku.

IV. Zboží je třeba odeslat či doručit do 14 dnů od odeslání odstoupení, jinak se má za to, že kupující vzal odstoupení zpět. Zasíláte-li jej odděleně od odstoupení, identifikujte je svým jménem či číslem daňového dokladu či jeho kopií. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

V. Nejsou-li splněny podmínky odstoupení, prodávající o tom informuje kupujícího a dále postupuje analogicky dle posledního souvětí článku Záruka, vady, reklamace výše.

VI. Spotřebitel má nárok na vrácení ceny zboží způsobem, jakým bylo uhrazeno, a to do 14 dnů od vrácení zboží. Spotřebitel v případě odstoupení do 14 dnů nese náklady na dopravu při koupi či vracení zboží, v případě úhrady kupní ceny kartou, složenkou náklady prodávajícího spojené s vrácením této platby dle ceníku poskytovatele karetních služeb (odkaz bude přidán po aktivaci platby kartou) či české pošty v případě složenky. Vrácení platby bankovním převodem do České a Slovenské republiky není spojeno s žádnými náklady na straně prodávajícího, vrácení platby bankovním převodem od ostatních zemí je spojeno s poplatkem dle ceníku Ciftin, spořitelní družstvo a to 2 Eura.

VII. Vzorový formulář odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku

adresát:    při odstoupení poštou: Kim Phuong Vo Thi, Svatoslavova 554/1, 140 00 / při odstoupení emailem: emailová adresa uvedená v kontaktech na webu extasica.com

Spotřebitel: jméno, adresa, telefon:

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů

Dne ….. mi bylo doručeno zboží na základě objednávky číslo. ….. :

Tímto odstupuji od smlouvy (nehodíce se škrtněte)

a) ohledně všeho zboží

b) pouze ohledně dále jmenovaného zboží…… .……. ……..

Číslo účtu pro vrácení ceny zboží je: ………………………. / kód banky …………. 

V ……., dne ……    

Čl. 7 Doplňující ustanovení

I. Pro soudní řešení sporů je příslušný městský soud v Praze pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na úrovni:

EU portál řešení spotřebitelských sporů

Česká republika Česká obchodní inspekce

Maďardsko Budapesti Békéltető Testület elérhetősége

Německo Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle nebo Online-Schlichter

Polsko Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rakousko Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Slovensko Slovenská obchodná inšpekcia

Španělsko Agencia Española de Consumo.

II. Kupní smlouva se řídí právem České republiky.

III. Jsou-li podmínky nesrozumitelné, neférové či chybné, budeme rádi za Váš ohlas. Na Váš podnět je opravíme či lépe vysvětlíme.

24.6. 2016, poslední aktualizace 11.10.2019

zpět na úvodní stránku