Zveřejněno na Napsat komentář

Testování sexuálních pomůcek

Jak testujeme a měříme sexuální pomůcky v sexshopu před uvedením na trh.

Měření tvrdosti dild a jiných erotických pomůcek

Tvrdost gum či erotických pomůcek měříme C durometrem na stupnic 0-100HC. 0 až 5HC má lidská kůže, okolo 20HC vnitřek ztopořeného penisu či naplý sval. 100HC má sklo, kámen. Nehet má cca 80 HC. Lze tak mluvit o procentech tvrdosti.

Velmi dobrá tvrdost, kdy tělo vnímá umělý předmět v podstatě jako vlastní tkáň, je do 20% (20HC měřeno malým přítlakem – cca 1kg, měřeno přítlakem dle metodiky do 25HC). U menších pomůcek do 3-4 cm průměru na tvrdosti nezáleží.

Tvrdost dild a vibrátorů měříme v rozporu s metodikou C durometru, tak, že 2,5mm hrot akorát zajede do gumy, aby se neměřila vzájemně stlačovaná guma. Tvrdost pannen měříme v souladu s oficiální metodikou pro C durometr, jež určuje sílu přítlaku na 44 N (4,4 kg). Nemá smysl měřit tvrdost tvrdých kolíků z medicínského silikonu – vždy nad 60, tzn. pro tělo v podstatě zcela tvrdé (pouze ohebné, nikoli pružné). Jiné je to u měkkého liquid silikonu.

Hodnoty gum do 10 HC dle metodiky by tedy byly o cca 60% tvrdší, do 20 HC cca o 40%, od 40HC je pak odchylka malá. Tvrdost měříme na žaludu resp. na špici pomůcky, kde bývá nejvyšší tvrdost a kde je údaj pro zákazníka nejdůležitější, neboť špice nejvíc tlačí na tkáň. Správně by se měl pro měkké gumy používat A durometr, ale jeho měření ukazují velmi nízké hodnoty s malou rozlišovací schopností. Např. tam kde C durometr ukazuje 1 nebo 10, A durometr ukazuje 1. Tam kde C durometr ukazuje 35-40, tak A durometr ukazuje zhruba polovinu. U hodnot nad tvrdost 50 se rozdíly zmírňnují. Zůstáváme tedy u C durometru pro tvrdé gumy, jenž má vyšší rozlišovací a schopnost a ukazuje i intutivně více odpovídající hodnoty.

Reakce lidské tkáně a testování v provozu

V provozu se testuje způsobu použití a funkčnost např. zda postroj opravdu znehybňuje či roztahuje, prostě plní svůj účel.

U dild se testuje, jak výrobek tahá za kůži. Porézní PVC dilda poměrně dost. Neporézní silikon prakticky vůbec. Výjimečně některá dilda (a to i v nabídce renomovaných obchodů či distributorů) pálí sliznici při jejím poranění a nejsou vpuštěna do prodeje. Dále odolnost vůči zakázaným gelům pro daný materiál a poměrně extrémnímu prostředí v konečníku. Většinu pomůcek vyjma kondomů lze v praxi užít i se zakázanými gely, aniž by se poškodily. Některým dildům se lehce deformuje povrch do lehkého uhlazení či se barví stolicí – zvláště pak PCV a TPE dilda při použití gelu na bázi tuku/oleje (jelení lůj).

Sliznice konečníku je též velmi citlivá na zabroušení/zaoblení a je zpravidla užita na potvrzení hmatového testu.

U gelů se testuje vysychavost, účinky na sliznici, kondom a pomůcky.

Testování pravosti kůží mikroskopen a dalšími metodami

více v článku zde

Vizuální a hmatová kontrola

Testuje čistotu povrchu, odlití, zaoblení hran, zejména kovových předmětů – zda nebudou řezat sliznici např. u kovů. Bezpečnost poutacích pomůcek, aby neřezaly jako PVC nylonové poutače či nevytrhly tkáň jako běžně dodávané karabinky.

Silové testy

Týká se pout, řetězů, vaginálních zrcadel, erekčních kroužků. Sluší se, aby snesly adekvátní stupeň namáhání. Zrcadlo by např. nemělo být běžně možné ohnout stahem vaginy či řitních svěračů.

Pachová stopa

Pouze lidskými smysly. Produkty s výraznější pachovou stopu po plastu, parfému či jiném pachu nejsou vpuštěny do prodeje.

Rozměry, váha, hlučnost

rozměry: metr, posuvné měřítko (u dild je první údaj délka, kdy následný údaj v závorce je vsunutelná délka)

hmotnost: digitální váha – netto včetně ovladače bez baterií a nabíjecího příslušenství

Zvuk vibrátorů – cca 5 cm od mikrofonu telefonu s androidem vyšší třídy v aplikaci. Měření v této vzdálenosti odpovídá údajům výrobců různých produktů, ač někdy se hodnoty měří metr či třeba 10m od přístroje (např. pro komerční chladící kompresory). Tišší vibrátory mají 50-60 db, standard je kolem 70 db.

Další informace

Laboratorní testy nejsou v našich silách. Pro zaváděné pomůcky se soustředíme na CE certifikované produkty, kde by výskyt škodlivých látek měl být vyloučen. U SM postrojů/oděvů testování na přítomnost nikl či rychlost jeho uvolňování neplánujeme v blízké budoucnosti, protože nejde o produkty určené pro dlouhodobé nošení ve smyslu dotčeného nařízení REACH 1907/2006 EC.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.