Zveřejněno na Napsat komentář

BDSM poučení

Poučení pro BDSM, znehybňování, umocnění submisivity a dominance

Test alergické reakce

Nejprve otestujete na alergickou reakci: přiložte na kůži na pár minut alespoň hodinu před použitím. Biče, důtky apod pomůcky způsobující krvavá zranění je třeba otestovat důkladněji, neb alergická reakce se může projevit po rozdrásání kůže.

Volný přístup krve při svázání, sexuálním znehybnění

Při znehybňování, poutání, vázání jakýchkoli částí těla včetně podvazování penisu či prsou se vyvarujte přílišnému utažení. To znemožní přístup krve. Následky mohou být i smrtelné. V lepších případech mohou způsobit omámení, nečekané omezení schopnosti ovládat svaly a nepříjemný pád. Proto po uvolnění buďte připraveni znehybněnou osobu okamžitě zachytit. Nesvazujte a nepodvazujte déle než 60 minut a po 10 minutách vždy kontrolujte, zda je v podvázané končetině či jiné části těla cit. Pokud ne, okamžitě pomůcku uvolněte. Totéž platí pro erekční kroužky a podtlakové hračky (např. pumpy). Nedostatečné prokrvení může být v první fázi pociťováno mravenčením, dále zblednutím kůže. V takovém případě je třeba postiženého okamžitě rozvázat stažené místo masírovat. Pro bondáž se používá speciální – silnější bavlněné lano, přičemž pro rozložení tlaku se lano v nosném místě obtáčí vícekrát v závislosti na zatížení.

Stop signál při sexuálním znehybnění

Zejména u hraček omezujících komunikaci (roubík, maska) je třeba se domluvit na signálu submisivního účastníka, že nechce pokračovat či se dokonce cítí ohrožen. Není-li submisivní účastník schopen pomůcku sám sejmout, nikdy znehybněnou osobu nenechávejte bez dozoru. Jinak může dojít k tragickým následkům včetně úmrtí např. udušením. Zvláštní pozornost  věnujte malátnosti, nevolnosti či jevům signalizujícím dušení či hrozící ztrátu vědomí. V takovém případě ihned osobu uvolněte a zkontrolujte, zda je při vědomí a v pořádku. Je třeba počítat se zvýšenou spotřebou kyslíku při orgasmu či pohybu.

[widget id=“media_image-7″]

Erotické pomůcky omezující dýchání – dusící sexuální pomůcky

Některé hračky na umocnění dominance či submisivity omezují dýchání (roubíky, masky či obojky), případně nepřímo např. částečné stažení hrudníku pro určité vazače či úvazy. Tyto pomůcky nejsou vhodné pro osoby se srdečními či dýchacími (včetně např. nastydnutí) potížemi. Za velmi nebezpečnou s mnoha úmrtími pak považujeme kombinaci omezení dýchání a takovou formu znehybnění, kdy dotčený není schopen se sám uvolnit.

Zajištění nezávislé možnosti uvolnění se z bondáže či znehybnění

Při znehybnění dbejte, aby v případě indispozice dominantního partnera (např. omdlení či važnější indispozice) byla splněna alespoň 1 z následujících podmínek  a) znehybněný se může sám uvolnit b) znehybněný může zavolat pomoc (např. telefon v dosahu prstů)  nebo c) přítomnost 3. osoby, schopné pomoci.

Vždy respektujete jakýkoli upřímný náznak partnera nepokračovat.

Erotické hračky pro bondáž a znehybnění

Pro základní znehybnění jsou jinými obchody velmi často nabízeny postroje z nylonu. Ty často působí řezná zranění a odřeniny. Při obdobných či nižších nákladech je lze snadno nahradit kvalitním bavlněným lanem či pouty a řetězem či bavlněným lanem s větším pohodlím a flexibilitou znehybnění.

Obecný návod pro užití erotických pomůcek

a další tipy pro erotické pomůcky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.