Villkor

Konst. 1 Förvara operatören ("Säljare")

Kim Phuong Vo Thi, säte Družstevní ochoz 1378/21, 140 00, Prag, Tjeckien. Kommersiellt identifikationsnummer 87933977 (administrativt register över ekonomiska enheter under ledning av Tjeckiens finansministerium). Stenbutikens adress är Svatoslavova 554/1, 140 00 Prag 4 Nusle, Tjeckien. Stenbutiken är också en kontaktpunkt och en plats för klagomål och retur av varor.

Konst. 2 Priser, avgifter, transport, leveranstid, moms, betalningsalternativ, EET, manualer, åldersbegränsningar

I. Transportpriserna och tilläggsavgiften för betalning vid leverans kommer att visas på kassasidan. Lägg bara vad som helst i vagnen och gå till kassan och Välj leveransland. Vid beställning får du priserna på transport och en avgift för betalning vid leverans också i e-postmeddelandet som bekräftar beställningen. För vissa länder accepterar vi bara förskottsbetalning.

II. Transport för jungfruer och för tyngre varor, för vilka vi listar den på produktsidan, kan endast väljas med transportmetoden märkt "Transportsexdocka". Om denna transportmetod saknas för ditt land, transporterar vi inte tyngre kostnader dit som standard och priset måste avtalas individuellt via e-post.

III. Vid icke-kontant betalning betalar säljaren alltid avgifterna för sin bank och betalar inte avgifterna för köparens bank (detta gäller särskilt för utländska betalningar). Säljarens telefonlinje (eller e-post) är inte kopplad till en särskild avgift; den som ringer betalar priset enligt operatörens prislista för samtal till Tjeckien.

IV. Vi är inte momsbetalare för något EU-land (dvs. priserna kommer inte att höjas ytterligare med moms).

V. Kamenný obchod accepterar kontanter i tjeckiska kronor. Betalning utanför stenbutiken eller i annan valuta är endast möjlig enligt instruktionerna från säljaren (se Kontakt). Följande gäller för kontantbetalningar i butiken: Enligt lagen om registrering av försäljning är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera de mottagna intäkterna hos skatteadministratören online; i händelse av ett tekniskt fel, senast inom 48 timmar.

VI. Betalning via banköverföring och kort är möjlig i valfri handelsvaluta. Kontant vid leverans och kortbetalning är endast möjlig i valutan i leveranslandet.

VII. Allmänna instruktioner för användning av erotiska hjälpmedel bifogas bekräftelsemail för varje beställning. Instruktioner för användning och användning av en specifik enhet finns på produktsidan för enheten.

VIII. Villkoren för rabatter, influensaprogram och deras upphörande definieras av sidan FAQ.

Konst. 3 Personuppgifter

Data om kunden och hans köp är konfidentiella och skyddade i enlighet med kraven i EU GDPR 679/2016. Dina data används bara för att bearbeta beställningen och överförs endast till den operatör som du väljer. Efter två månader efter behandlingen av beställningen tar vi bort dem oåterkalleligt. För annan obligatorisk information för skyddet av personuppgifter, se Integritet.

Konst. 4 Reklamationsförfarande och garanti för fel

I. Garantin för de köpta varorna är 2 år. När det gäller utställda varor från försäljning kan det reduceras till ett år i produktbeskrivningen. Garantin för varor som köpts för företagarens företag är 6 månader (företaget eller ID-nummer läggs till i fakturadata). Vid rabatten för professionella kunder gäller garantin och ansvaret för fel som ges av detta rabattprogram (se FAQ). Säljaren ansvarar för att varorna överensstämmer med kontraktet och defekterna av varorna under garantiperioden, med undantag för fel som uppstår till följd av användning och skötsel i strid med instruktionerna eller på ett uppenbart olämpligt sätt.

II. Innan du skickar Det rekommenderas att kontakta säljaren för ett klagomål, eftersom klagomål ibland kan lösas snabbare endast genom att skicka en saknad eller felaktig del till säljaren. Köparen skickar varorna för klagomål till butiken enligt artikel 1 med beskrivning av brister och kontaktadress. Att placera ett e-postmeddelande eller en telefon kan påskynda klagomålet avsevärt. Vid personlig leverans kommer säljaren att utfärda en klagomålsrapport. Klagomål löses omedelbart om möjligt, annars inom 30 dagar.

III. Om felet inte kan elimineras, om samma fel upprepas, kan köparen, förutom reparationen, begära ett byte av föremålet, dra sig ur kontraktet eller begära en rimlig rabatt. När du byter ut en artikel eller en del börjar hela garantitiden för artikeln eller delen från början. Vid ett motiverat klagomål betalar vi också de rimligen uppkomna kostnaderna för att transportera föremålet för klagomål och tillbaka (porto).

IV. Při neoprávněné reklamaci lze věc vyzvednout na prodejně či zaslat po uhrazení ceníkového dopravného předem na účet kupujícím do 3 měsíců od vyrozumění o zamítnutí reklamace. Později se má za to, že vlastník věc opustil, a věc je vzhledem ke své povaze z hygienických důvodů jako opětovně neprodejná vyhozena.

Konst. 5 Avtal som ingåtts på distans (köp i e-butiken)

I. Konsumenten är en fysisk person som inte har lagt till ett företag eller ID-nummer i order- eller faktureringsuppgifterna.

II. Elektronisk beställning: lägg till i kundvagnsknappen, välj leverans- och betalningsmetod, beställningsknapp. Vi gör inte telefonorder.

III. Kontraktet för varor tillgängliga i lager ingås genom att bekräfta att ditt beställning accepteras av vårt system. För beställningar över 300 EUR kontant vid leverans kan säljaren begära en insättning inom 3 dagar. I detta fall ingås avtalet endast efter mottagandet av insättningen.

IV. Kontraktet för icke-aktuella jungfruer ingås genom att betala hälften av inköpspriset i förväg och e-postbekräftelse av de individuella specifikationerna för jungfru av köparen.

V. För andra icke-lagervaror ingås avtalet av köparens bekräftelse efter att ha fått information om tillgänglighet, i fallet med den erforderliga depositionen tills betalningen av depositionen.

VI. Konsumenten kan kostnadsfritt avbryta beställningen av avtalet som ingåtts på distans (via telefon eller e-post) (meddela säljaren om att ange transportdata till transportören), med undantag för varor som tillverkats på kundens begäran (t.ex. sexdocka).

VII. Vid mottagande av varorna från transportören kontrollerar köparen förpackningens integritet. I händelse av brott i förpackningen eller misstänkt obehörig öppning av beställningen, kan han vägra att acceptera eller först registrera skadan och sedan öppna och inspektera sändningen tillsammans med transportören.

VIII. Om kunden i stenbutiken håller i sin hand varorna av de oavslutade beställningarna och varorna köps av internetkunden under tiden, prioritet har en internetkund (lagligt avslutat beställningen tidigare). För varor där köpeavtalet är betingat av en insättning eller möjligheten att begära det gäller detta endast när rätt deposition krediteras till vårt konto.

IX. Säljaren kan avbryta bokningen eller dra sig ur avtalet utan dröjsmål via e-post om depositionen eller priset på varorna inte betalas om den elektroniska betalningen väljs i förväg efter 24 timmar beräknas endast på arbetsdagar vid beställning från Tjeckien eller efter 48 timmar beräknas endast på arbetsdagar vid beställning från Europa. Säljaren kan avvisa beställningen från den problematiska IP-adressen eller med falsk fakturering och kontaktinformation.

X. Säljaren kan utan dröjsmål avvisa beställningen eller dra sig ur kontraktet i händelse av stöld, försämring eller defekt av varorna, i fråga om varor på beställningar, då om leverantören eller transportören misslyckas, omedelbart informera köparen och omedelbart returnerar medlen. På grund av ett uppenbart prisfel i order eller valutor eller antalet stycken för ett visst pris och ett lagerfel, när vi inte fysiskt har varorna.

IX. Vid hämtning av förbetalda varor i butiken kan mottagaren bli ombedd att visa bevis på identitet eller på annat sätt bevisa sin status.

Konst. 6 Återtagande av konsumenten från distansavtalet

I. Konsumenten får dra sig tillbaka från köpet utan att ange en anledning på följande villkor. Återkallande som är effektiv genom avsändning kan krävas inom 14 dagar, från dagen efter dagen för leverans av varorna, med hjälp av formuläret nedan eller en liknande förståelig skriftlig kommunikation.

II. Med undantag av alla metallföremål utan håligheter och kläder eller handbojor utanför det naturliga området är det inte möjligt att dra sig ur kontraktet för varor efter att den hygieniska förpackningen eller dess tätning har öppnats och som av hygieniska skäl inte kan återlämnas. Dessa är främst varor för kontakt med kroppens inre intima delar, som vibratorer, dildos, gags, jungfruer, öppna geler, trosor, kyskhetsbälten). Dessutom BDSM-varor som, när de används, fångar mänsklig vävnad (vass, piskor), latex. För dessa varor betyder hygienisk förpackning varje förpackning eller tätning som måste brytas oåterkallelig för att få tillgång till varorna (vanligtvis en svetsad, förseglad eller förseglad plast- eller lådförpackning). Oavsett brott mot hygienförpackningen är det inte möjligt att dra sig ur köpet av specialtillverkade varor, till exempel en sexdocka.

III. Varorna får inte visa tecken på skador eller slitage. I frånvaro eller skada på förpackningen eller tillbehören utöver vad som är rimligt nödvändigt för den försiktiga öppningen, kan säljaren minska det återbetalade beloppet i enlighet därmed.

IV. Varorna måste skickas eller levereras inom 14 dagar efter det att uttaget har skickats, annars anses det att köparen har avbrutit uttaget. Om du skickar varorna separat från uttag, identifiera det med ditt namn eller nummer på försäljningsdokumentet eller dess kopia. Varor som skickas kontant vid leverans accepteras inte.

V. Spotřebitel má nárok na vrácení ceny zboží způsobem, jakým bylo uhrazeno, a to do 14 dnů od vrácení zboží. Spotřebitel v případě odstoupení do 14 dnů nese náklady na dodaní (v případě dobírky i náklady na úhradu) při koupi i vracení zboží. Jsou-li náklady na dodání Spotřebiteli zahrnuty v ceně zboží (doprava zdarma), prodávající vrátí vše, co od Spotřebitele obdržel včetně nákladů na dodání Spotřebiteli. Poplatek pro bankovní převod v EU je u naší banky, platební brány i Vaší platební karty při přijetí i vrácení platby 0 a platíte pouze případný poplatek Vaší banky za transakci na Vašem účtu. Pokud Spotřebitel platí hotově při dobírce či kartou a nesdělí bankovní účet pro vrácení peněz, Spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením této platby dle ceníku poskytovatele služeb doručujícího hotovost (Česká pošta, pro další země westernunion.com).

VI. Om villkoren för uttag inte uppfylls, informerar säljaren köparen. Varan kan hämtas i butiken eller skickas efter betalning av prislistans frakt till köparen inom tre månader efter anmälan. Senare anses det att ägaren har lämnat saken, och på grund av dess karaktär kasseras saken som omöjlig för hygieniska skäl.

VII. I extrema fall där konsumenten begär en beställning av varor, som säljaren uttryckligen anger i titeln "Vi rekommenderar inte", är konsumenten medveten om att varorna praktiskt taget bara säljs direkt till honom och samtycker till att varorna i det här fallet inte kan returneras utan anledning. Konsumenten upplever inte detta arrangemang till sin nackdel, annars kunde varorna inte beställas och levereras alls.

VIII. Modellformulär för konsumentens återkallande från ett distansavtal

adressat:    vid avgång i posten: Kim Phuong Vo Thi, Svatoslavova 554/1, 140 00 / vid uttag via e-post: e-postadress angiven i Kontakt

Konsument: namn, adress, telefon:

Uppsägning från ett avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar

Den… .. fick jag varorna baserat på ordernumret. ... ..:

Jag drar mig härmed ur kontraktet (slå ut som inte är tillämpligt)

(a) för alla varor

b) endast beträffande varorna nedan……. ……. …… ..

Kontonumret för att återbetala priset på varor är: …  …  … …  / Bankkod   …  …  …  , (för banker utanför Tjeckien IBAN: …  …  …  …  …  SWIFT-kod: …… Kontoinnehavarens namn och efternamn:…. .... ...)

I (plats) , på

Konst. 7 Ytterligare bestämmelser

I. Kommundomstolen i Prag i Tjeckien har behörighet för rättslig lösning av tvister.

II. Det ansvarar för att utanför domstolen lösa konsumenttvister på nivå med:

EU EU: s konsumenttvistlösningsportal dvs. för alla EU-länder, oavsett konsumentens affärs- och hemort.

och för de flesta länder också alternativt på nationell nivå

Tjeckien den tjeckiska handelsinspektionen

belgien Konsumentförmedlingstjänst

Danmark Konkurrens- och konsumentpolitiken

finland Kulturella aktiviteter

Italien Arbiträr rum i Milano

Ungern Budapest välsignade testkapacitet

Tyskland Allmän förbrukning clearing house eller Online-lampor

polen För byrån för skydd av konkurrens och konsumenter

österrike Tätning för konsumentaffärer

Slovakien Slovakisk inspektion

Spanien Spanska konsumentbyrån.

Sverige General Complaints Board (ARN)

III. Köpeavtalet regleras av Tjeckiens lag.

IV. Om villkoren är obegripliga, orättvisa eller felaktiga, är vi glada för ditt svar. På ditt initiativ kommer vi att korrigera eller bättre förklara villkoren.

24.6. 2016, senaste uppdatering 29.1.2021

tillbaka till startsidan