Prywatność

Jak mogę robić zakupy anonimowo?

Anonimowych zakupów w naszym sex shopie możesz dokonać za pośrednictwem stron służących do odbioru przesyłek, np. zasilkovna.cz (=packeta.com) i jej zagranicznych europejskich odpowiedników. Do takiego odbioru możesz podać fałszywe imię i nazwisko lub otrzymasz hasło do odbioru na swój telefon komórkowy i e-mail. Wielu naszych klientów z tego korzysta. W ten sposób ani my, ani przewoźnik nie poznamy Twojej tożsamości. Możesz również kupować anonimowo w naszym sex shopie w Praga Nusle.

Dyskretne opakowanie

Towar jest wysyłany w nieprzezroczystym pudełku. Nazwa nadawcy: Extas. W naszym stacjonarnym sex shopie w Pradze Nusle zawsze znajdziesz bezpłatne nieprzezroczyste opakowanie.

Ochrona danych klientów - okres przechowywania danych osobowych

Wszystkie dane dotyczące klienta i jego zakupów są poufne i chronione zgodnie z wymogami rozporządzenia UE 679/2016 RODO.

Administratorem danych osobowych jest Extasica s.r.o., spółka z siedzibą w Republice Czeskiej. Dane w bazie biznesowej i e-mailowej są szyfrowane i chronione hasłem. Potencjalny wyciek danych osobowych zostanie zgłoszony w ciągu 72 godzin do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej.

Przetwarzamy dane kontaktowe i identyfikacyjne wypełnione przez klientów w formularzu zamówienia tego sklepu internetowego, tj. w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Przetwarzanie jest zautomatyzowane za pośrednictwem bazy danych systemu transakcyjnego i wiadomości e-mail, która wysyła potwierdzenie zamówienia. Dostęp do danych mają 2 wyznaczone osoby i programista. W ciągu 6 tygodni (wyjątkowo w ciągu 2 miesięcy) Od momentu złożenia zamówienia całkowicie usuwamy wszystkie Twoje dane osobowe. Z wyjątkiem faktur powyżej 10 000 CZK, w przypadku których ustawa o rachunkowości zobowiązuje nas do przechowywania nazwy i adresu nabywcy przez 5 lat (10 lat, gdy staniemy się płatnikami VAT). Po kolejnych 2 miesiącach usuwamy ostatni depozyt z Twoimi danymi. Innymi słowy, po 6 tygodniach nie wiemy już o Tobie i nie możemy się z Tobą skontaktować. Ze względu na uzasadniony interes, ochronę serwera, nasz dostawca serwerów wirtualnych przez okres 1 miesiąca przechowuje adresy IP, strony odwiedzane przez te adresy IP oraz godziny tych odwiedzin..

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo: zażądać od nas przekazania informacji w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (pocztą elektroniczną lub osobiście), które są gromadzone na jej temat; poprawić, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie (chyba że prawo wymaga od nas ich zachowania); złożyć skargę do organu nadzorczego Republiki Czeskiej (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Biuro to nadzoruje zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z RODO.

Dane w komentarzach i skargach

Nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy danych osobowych w komentarzach. Jeśli komentarze i oceny zawierają dane osobowe możliwej do zidentyfikowania osoby, osoba, której one dotyczą, ma prawo zażądać ich usunięcia oprócz praw wymienionych powyżej. Nie przetwarzamy danych osobowych pochodzących z reklamacji.

Adresy e-mail przetwarzane zgodnie ze zgodą na otrzymywanie newsletterów

Jeśli wyrazisz aktywną (niezaznaczoną) zgodę na otrzymywanie biuletynów, Twój adres e-mail będzie przechowywany w naszej bazie danych w celu otrzymywania wiadomości o naszych produktach lub interesujących działaniach nie częściej niż 4 razy w roku. Twój adres e-mail zostanie usunięty z naszej bazy danych na Twoją prośbę lub po kliknięciu przycisku "anuluj subskrypcję" w każdej otrzymanej wiadomości e-mail. Okres przechowywania danych osobowych - wiadomości e-mail jest zatem zasadniczo nieograniczony do momentu wycofania zgody.

Lista zewnętrznych dostawców usług informatycznych i transportowych (podmiotów przetwarzających dane osobowe, którymi zarządzamy) oraz sposób wykorzystywania przez nich naszych danych osobowych

Przesyłamy dane tylko do przewoźnika Zásilkovna s.r.o.który dostarczy przesyłki samodzielnie lub przekaże je wybranemu przez Ciebie przewoźnikowi (lista na stronie płatności) w zakresie niezbędnym do dostawy. Na przykład nie ujawniamy adresu podczas odbioru towarów z automatów lub punktów wydawania. Przewoźnicy używają kontaktowego adresu e-mail, aby powiadomić Cię, że otrzymali Twoją przesyłkę do doręczenia, oraz kontaktowego adresu e-mail lub telefonu komórkowego, aby powiadomić Cię, że przesyłka jest gotowa do doręczenia. Zasilkovna.cz przetwarza dane przez okres 3 miesięcy po dostawie, a następnie anonimizuje je.

Dostawcą serwera wirtualnego i serwera poczty elektronicznej dla sex shopu Extasica jest renomowana firma z siedzibą w USA DigitalOcean, LLC. Na jego serwerze znajduje się baza danych zamówień, danych kontaktowych klientów i wiadomości e-mail potwierdzających zamówienia, przez okres 2 miesięcy od zamówienia do nieodwracalnej anonimizacji wszystkich danych osobowych zamówień lub usunięcia wiadomości e-mail. Dostawca hostingu nie jest upoważniony do dostępu do tej bazy danych. Dodatkowym dostawcą poczty e-mail dla naszego sex shopu jest również Google LLC. Na jego serwerze znajduje się kopia wiadomości e-mail zawierających dane zamówienia (identyfikacja zakupionych produktów i dane kontaktowe klienta) do 2 miesięcy po zamówieniu, zanim wszystko usuniemy.

Bramka płatności jest dostarczana przez ComGate Payments, a.s. (ComGate). ComGate jest spółką licencjonowaną przez Czeski Bank Narodowy jako instytucja płatnicza. ComGate otrzymuje Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane identyfikacyjne konta i banku oraz identyfikację naszego sklepu, gdy dokonujesz płatności kartą kredytową lub szybkiego przelewu online. Comgate przechowuje te dane przez okres określony w przepisach prawa (tj. zazwyczaj 5 lat po zakończeniu roku obrotowego).

Tylko dla klientów z Czech i Słowacji w przypadku biernej zgody na ujawnienie adresu e-mail i treści zakupu firmie Heureka w celu oceny sex shopu: jeśli sam zaznaczysz pole na stronie kasy, aby wysłać kwestionariusz satysfakcji Heureka, wyślemy firmie Heureka Group a.s.adres e-mail klienta, numer zamówienia, treść zakupu, czas zakupu, identyfikacja naszego sklepu. Dane te są przechowywane w formie spseudonimizowanej przez Heureka przez 4 lata po wysłaniu kwestionariusza lub 6 miesięcy, jeśli nie wypełnisz kwestionariusza Heureka.

Przechowywanie plików cookie i historii witryny na Twoim komputerze

Przechowujemy plik cookie na Twoim komputerze z zawartością Twojego koszyka. Gdyby witryna przechowywała to na swoim serwerze pod adresem IP odwiedzającego, wystąpiłyby kolizje z powodu korzystania z jednego adresu IP przez wielu użytkowników sieci domowej lub firmowej. Jedyną inną opcją jest konto klienta. Nie zezwalamy jednak na to ze względu na ochronę klienta, patrz sekcja poniżej. Przechowujemy pliki cookie dotyczące ustawień witryny (np. liczba produktów na stronie, język itp.). Pliki te są niezbędne do sfinalizowania zakupu i przechowujemy je w ten sposób ze względów prawnych.

Przechowujemy również anonimowe analityczne pliki cookie i pliki cookie partnerów na Twoim komputerze. Korzystamy z niezależnych narzędzi analitycznych innych firm i nie udostępniamy danych analitycznych. Używamy tych danych, aby dowiedzieć się, skąd do nas trafiłeś, co oglądałeś i jak długo, jaki jest Twój region lub miasto, język przeglądarki, przeglądarka i system operacyjny. Te pliki cookie pomagają nam anonimowo określić docelową grupę klientów, źródła ruchu i źródła ruchu, które przyciągają kupujących. Ma to dla nas sens, aby dalej prezentować się na stronach zidentyfikowanych w ten sposób. Te pliki cookie działają tylko z anonimowym adresem IP (tj. przednią częścią adresu IP, która może identyfikować tylko miasto użytkownika). Pliki cookie afiliacji mogą identyfikować partnerów afiliacyjnych, z których trafiłeś na naszą stronę internetową.

Nasze pliki cookie mają datę ważności wynoszącą 30 dni (standardowo od 30 dni do 2 lat). Przeglądarki internetowe są zwykle ustawione fabrycznie tak, aby zapamiętywały nie tylko pliki cookie, ale także historia odwiedzonych stron. Aby zachować prywatność, zwłaszcza na współdzielonym komputerze, rozważ usunięcie plików cookie i historii przeglądania w ustawieniach przeglądarki. Nie uzyskuj dostępu do naszej witryny extasica.com z sieci korporacyjnych, w których Twoje uprawnienia do usuwania plików cookie i historii mogą być ograniczone. Twoja firma zazwyczaj rejestruje historię na serwerze korporacyjnym, a strony związane z seksem podlegają zakazom korporacyjnym i alarmom śledzenia korporacyjnego.