SKU:

N.V.T.

Jungle Sap Het Echte Amsterdam

lederreiniger

13,01  - 17,36 

Beschrijving

Lederreiniger. Reinigt effectief bloed, vet, koffievlekken en meer.

Negatieve effecten op mensen, dieren en levende organismen:

Bij inademing bindt het zich aan hemoglobine in plaats van zuurstof en kan het vergiftiging veroorzaken. Het proces zal ook de hartslag verhogen om het lichaam te helpen het gebrek aan zuurstof te compenseren. Daarom kunnen mensen met hartproblemen beter niet met het product werken.

Het is zeer irriterend bij contact met weefsel.

Varianten

M - Jungle Sap 15ml

L - De Echte Amsterdam Extra Sterk 30ml

Beoordelingen

Poppers en andere seksopwekkende of bedwelmende stoffen

Tip en waarschuwing

Een distributeur bood ons ooit een levering aan met een beschadigde afdichting waarbij de stof lekte ondanks de afdichting. We weigerden. Klanten vertelden ons dat ze het in een andere winkel hadden gekocht en dat het thuis ondanks de verzegeling stonk. Dit mag niet gebeuren. Klaag erover. Verdunner, verf en andere sterk geurende stoffen ruiken ook niet als ze verzegeld zijn en je kunt ze gewoon thuis hebben.

Instructies

Test eerst de toepasbaarheid van de reiniger op de huid op een deel dat niet zichtbaar is en mogelijk aangetast is.

Breng aan op een vuile huid en wrijf 1-2 minuten. Droog de achtergebleven vloeistof af. De procedure kan herhaald worden.

Gevaren en instructies:

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.

Bij onopzettelijk inslikken, spoelen met veel water. Zoek medische hulp als je problemen hebt.

Niet roken, eten of drinken tijdens het werken met het product.

H225 Zeer vluchtig en licht ontvlambaar.

H3102, 312, 332 -Schadelijk bij opname door de mond, inademing of aanraking met de huid

P210, P235, P403 Gesloten gebruiken en bewaren in een goed geventileerde ruimte bij een temperatuur van maximaal 23 °C uit de buurt van warmtebronnen en zonlicht.

P261 Inademing van dampen en aërosolen vermijden.

P264 Bij aanraking met de huid verontreinigde kleding uittrekken en grondig wassen met water.

P280 Draag beschermende uitrusting - handschoenen, kleding, veiligheidsbril of gelaatsscherm.

P301, 312 Bij inslikken, contact opnemen met het Vergiftigingen Informatie Centrum als u zich onwel voelt.

P340 Bij inademing zorgen voor toegang tot frisse lucht en een positie om rustig te kunnen ademen.

P501 Verwijderen als gevaarlijk afval

Ingrediënten

Hexylnitriet, hexaan-1-ol

1,1-Bis(hexyloxy)hexaxeen

UFI:V300-AO6S-K00V-G02P

Fabrikant: Locker Room Marketing LTD, Canada

Veiligheidsinformatieblad

en gedetailleerde informatie in pdf a rtf

Aanvullende informatie

Gewicht 100 g
Maat

,

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Schrijf als eerste een review over "Jungle Juice The Real Amsterdam".

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Typ het product waarnaar je wilt zoeken en druk op enter.