Szaty

Używaj ostrożnie zgodnie z instrukcjami produktu i instrukcjami ogólnymi: BDSM i okaleczanie