metal

Zwykle chromowany stop cynkowo-żelazowy lub chromowany aluminium.