BDSM

BDSM sexuální pomůcky užívejte obezřetně v souladu s poučením: Tipy na nákup a použití – Znehybňování